Regulamin KTS Transport

Warunki umowy wykonywania usługi spedycyjnej KTS TRANSPORT

Regulamin dotyczy zasad współpracy pomiędzy firmą KTS Transport, a Zleceniodawcą. Określenia użyte w niniejszym regulaminie rozumieć należy następująco:

Zlecenie internetowe jak i list przewozowy, jest jednocześnie umową, pomiędzy KTS Transport, a Zleceniodawcą.
KTS Transport wykonuje usługe spedycyjno transportową, która stanowi odbiór, przewiezienie i doręczenie przesyłek w systemie "Door to Door".
Wszystkie dane osobowe Zleceniodawcy są chronione, a przekazywane jedynie za jego zgodą.
KTS Transport, jako firma transportowo - spedycyjna zleca wykonywanie usług firmom transportowym, którzy gwarantują wysoką jakoś swoich usług.
Zlecenia można złożyć pod witryną http://www.ktstransport.com 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Zlecenie na odbiór paczki kurierskiej z płatnością wysłaną do nas do godziny 12:00 realizowane jest następnego dnia roboczego natomiast zlecenia złożone po tej godzinie lub w sobotę , niedziele i święta przesunięte są o następny dzień roboczy. Można też ustalić datę indywidualnie wpisując ją w formularzu. Odbiór przesyłek jest w godz. 9 -17 i niema możliwości umówienia się na konkretną godzinę. Proszę mieć na uwadze, że kurierzy nie zawsze kontaktują się z klientami. Płatność – przedpłata na konto podane w odpowiedzi na złożone zamówienie.

Przed przyjęciem paczki do przewozu, kurier może zażądać od Zleceniodawcy jej otwarcia, w celu sprawdzenia, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom zawartym w liście przewozowym.

Otwarcie przesyłki lub paczki może również nastąpić bez udziału Zleceniodawcy, na żądanie osób i organów uprawnionych do tego przepisami prawa.

Opłata za realizacje usługi naliczana jest na podstawie wagi lub powierzchni ładunkowej przesyłki. W przypadku, gdy stan paczki nie jest zgodny z deklarowanym zleceniem, wówczas KTS Transport ma prawo naliczyć dodatkową opłatę, za każdy przekroczony kilogram, bądź też powierzchnie ładunkową.

Masa opakowania oraz zabezpieczenia jak i palet są wliczone do masy przesyłki.

Ceny są ustalane drogą telefoniczną, mailową, jak i w bezpośrednim kontakcie z klientem.

Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za zawartość przesyłki. Zabrania się przesyłania poniższych artykułów w paczkach:
materiałów łatwopalnych,wybuchowych art. spożywczych, szkła, oraz substancji żrących;
broni i amunicji;
towarów opodatkowanych akcyzą: alkoholu i papierosów
narkotyków i środków psychotropowych
dzieł sztuki, walut, papierów wartościowych oraz inne dokumenty o charakterze płatniczym.

Wszystkie towary zabronione w przewozie, wykryte podczas kontroli zostaną zatrzymane na magazynie KTS TRANSPORT . Odbiór towaru może nastąpić tylko i wyłącznie przez nadawcę przesyłki osobiście lub może zostać odesłana na adres nadawcy po dokonaniu zapłaty wszelkich kar i zobowiązań związanych z jej przewozem ustalonych w regulaminie oraz pokrycie kosztów transportu..Odbiorca przesyłki w której wykryto towary zabronione w przewozie zobowiązany jest zapłacić na konto KTS TRANSPORT karę umowną w wysokości dwukrotnej rynkowej wartości zarekwirowanego podczas kontroli towaru, Osoba odbierająca zarekwirowany towar musi przedstawić do wglądu ważny dokument tożsamości, kopię listu przewozowego.. Odbiór zarekwirowanego towaru musi nastąpić najpóźniej w ciągu 21 dni od momentu otrzymania przesyłki lub jej zatrzymania w magazynie firmy KTS TRANSPORT

Nadawca jest zobowiązany zapakować przesyłkę w taki sposób, aby rzeczy znajdujące się wewnątrz paczki nie przesuwały się samoczynnie, oraz do tego aby jego paczki nie stanowiły bezpośredniego zagrożenia dla przesyłek przewożonych przez KTS Transport.

Wszelkiego typu torby, w tym torby podróżne, powinny być dobrze opakowane np. w kartonie, lub ofoliowane. Kurierze mają prawo odmówić odbioru przesyłki, jeżeli przesyłka nie jest opakowana jak opisano powyżej. Przesyłki takie, również mogą nie podlegać reklamacji.
Podpisując odbiór przesyłki potwierdzają Państwo zgodność przesyłki, oraz że jest ona dostarczona w stanie nienaruszonym.
KTS Transport ma prawo odstąpić od wykonania usługi w przypadku:
- niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę;
- gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości nie zgadza się ze stanem faktycznym paczki;
- niemożności jej wykonania z uwagi na działanie siły wyższej, bądź klęski żywiołowej

KTS Transport nie ponosi odpowiedzialności, za opóźnienie lub zwrot przesyłki, jeżeli adresat zmienił miejsce zamieszkania, lub siedzibę, jak i w przypadku kiedy paczka została źle zaadresowana. Zleceniodawca ma obowiązek umieścić na opakowaniu przesyłki nazwę własną oraz dane odbiorcy, które muszą być zgodne z danymi faktycznymi.

W przypadku gdy odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki, jest ona zwracana na koszt nadawcy.

Jeżeli kurier nie zastanie osoby odbierającej przesyłki lub przesyłka nie będzie gotowa do zabrania, automatycznie uważa się zlecenie za wykonane. Kolejny przyjazd kuriera jest ponownie płatny.
Każda przesyłka ubezpieczona jest polisą OCP, która jest już ujęta w cenie końcowej.

Zamawiając kuriera, akceptują państwo regulamin, cennik oraz wszystkie postanowienia wcześniej uzgodnione z firmą KTS Transport.